Okulistyka 

Badania i leczenie oraz konsultacje:

 • zaćma
 • jaskra
 • choroby rogówki
 • AMD (zwyrodnienie plamki żółtej)
 • choroby zapalne oczu
 • choroby nowotworowe (guzki powiek i inne)
 • neuro-okulistyka

 

Choroby zezowe - Gdańsk

 • zez zbieżny
 • zez rozbieżny
 • zezy porażenne
 • zezy pourazowe
 • zezy ukryte (heteroforia)
 • wczesne wykrywanie zeza u małych dzieci
 • badania i ocena obuocznego widzenia: pomiar kąta zeza do dali i bliży, jednoczesna percepcja, fuzja, stereopresja, korespondencja, siatkówek, ćwiczenia mięśniowe, zaburzenia refrakcji i akomodacji
 • dobór okularów
 • dobór szkieł pryzmatycznych- likwidujące podwójne widzenie
 • ostrość wzroku
 • refrakcja (wada wzroku)
 • skiaskopia (wada wzroku u niemowląt i małych dzieci)
 • ekran Hessa*
 • fiksacja (ocena niedowidzenia)
 • niedowidzenie – naświetlania

 

Specjalizujemy się w doborze szkieł pryzmatycznych (dwojenie)!